Δωρεάν Παρακολούθηση μέσω

ΛΑΕΚ 0,24

Προγράμματα Κατάρτισης μέσω ΛΑΕΚ

Το Beyond Exports - Executive Diploma μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24% για στελέχη που θα το παρακολουθήσουν μέσω της εταιρείας τους.

Για να καταχωρήσετε τα  Εταιρικά στοιχεία σας στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΛΑΕΚ , κάντε κλικ εδώ

ΛΑΕΚ

Τι είναι ο ΛΑΕΚ 0,24;

ΛΑΕΚ ονομάζεται ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση. Πρόκειται για λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ, τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ και αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητα κατάρτισης των εργαζομένων των επιχειρήσεων. 

Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, ο ΟΑΕΔ δημοσιεύει την Εγκύκλιο "Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,24%", που εξειδικεύει τους όρους υπό τους οποίους δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επανεισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,24% που έχουν ήδη καταβάλλει, μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα παρακολουθήσει το προσωπικό τους.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν;

Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ).

 

Ποιο είναι το ποσό που δικαιούται μια επιχείρηση για δωρεάν κατάρτιση;

Κάθε επιχείρηση καταβάλλει ούτως ή άλλως υποχρεωτικά κάθε μήνα (μέσω της μισθοδοσίας) ποσό ίσο με το 0,24% των μεικτών αποδοχών των υπαλλήλων της που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ). Το μηνιαίο αυτό ποσό αθροίζεται ετησίως και μπορεί να καταναλωθεί σε βάθος 2ετίας για τις ανάγκες κατάρτισης του Προσωπικού της εταιρείας. Εφόσον μια επιχείρηση δεν χρησιμοποιήσει το ποσό του ΛΑΕΚ για το τρέχον έτος, μπορεί να το μεταφέρει και να το καταναλώσει την επόμενη χρονιά.

Ποιά είναι η διαδικασία για να ενταχθεί μία επιχείρηση στο ΛΑΕΚ ώστε να συμμετάσχει δωρεάν το προσωπικό της στο Beyond Exports;

1. Να αποκτήσει μια φορά κωδικούς πρόσβασης στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ.

2. Στην αρχή κάθε έτους θα πρέπει να συμπληρώνει τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται στο σύστημα.

3. Σε συνεργασία με εμάς, να δηλώνει ηλεκτρονικά, 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξή του, το σεμινάριο και τους υπαλλήλους της που θα παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
  • Instagram
Σεμιναριο Εξαγωγων

"Το πρώτο Εξειδικευμένο και Πιστοποιημένο Executive Diploma σεμινάριο στις Εξαγωγές και το Διεθνές Εμπόριο"

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Το σεμινάριο για τις Εξαγωγές διεξάγεται από το IST College

IST College

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 68, Αθήνα, ταχ. κωδ. 117 42

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tel: +30 210 48 22 222

Email:

contact@beyondexports.gr

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
  • Instagram

ΛΑΕΚ

Το Beyond Exports - Executive Diploma μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24% για στελέχη που θα το παρακολουθήσουν μέσω της εταιρείας τους.

Για να μάθετε τη διαδικασία, κάντε κλικ εδώ