Ο κ. Μίχαλος στηρίζει το Beyond Exports και ζητάει την επιμόρφωση των επιχειρήσεων για τις εξαγωγές