Αύξηση των Εξαγωγών: Ελληνικές Εμπορευματικές Συναλλαγές, Φεβ. 2020 (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)


Αύξηση των Εξαγωγών κατά 9,5% σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 4.322,4εκατ.ευρώ (4.699,3εκατ.δολάρια) έναντι 4.256,7εκατ.ευρώ (4.817,4εκατ.δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Φεβρουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 42,3εκατ.ευρώ, δηλαδή 1,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Φεβρουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 36,6εκατ.ευρώ, δηλαδή 1,1%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών αποστολών, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 2.635,2εκατ.ευρώ (2.882,2εκατ.δολάρια) έναντι 2.690,9εκατ.ευρώ (3.063,7εκατ.δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,1%. Οι αντίστοιχες αξίες χωρίς τα πετρελαιοειδή και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2020 παρουσίασαν την ίδια ποσοστιαία αύξηση 8,6% σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2019 που αναλογεί σε 159,4 και 159,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2020 ανήλθε σε 1.687,2εκατ.ευρώ (1.817,1εκατ.δολάρια) έναντι 1.565,8εκατ.ευρώ (1.753,7εκατ.δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ,7,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2020 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 117,1εκατ.ευρώ, δηλαδή 8,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Φεβρουάριο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 122,5εκατ.ευρώ, δηλαδή 8,5% σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2019.

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 9.069,3εκατ.ευρώ (9.952,6εκατ.δολάρια) έναντι 8.878,5εκατ.ευρώ (10.077,8εκατ.δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 2,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 211,5εκατ.ευρώ, δηλαδή 3,2%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 272,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 5.474,4εκατ.ευρώ (6.043,3εκατ.δολάρια) έναντι 5.198,2εκατ.ευρώ (5.934,7εκατ.δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 5,3%.Οι αντίστοιχες αξίες χωρίς τα πετρελαιοειδή και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 παρουσίασαν την ίδια ποσοστιαία αύξηση 9,5% σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 που αναλογεί σε 349,6 και 347,7εκατ.ευρώ αντίστοιχα.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 ανήλθε σε 3.594,9εκατ.ευρώ (3.909,3εκατ.δολάρια) έναντι 3.680,3εκατ.ευρώ (4.143,1εκατ.δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,3%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 138,1εκατ.ευρώ, δηλαδή 4,8% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 75,7εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,7%.


Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ εδώ


Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (https://www.statistics.gr/)

#executivecoaching #executiveeducation #howtoexport #trainingprogram #internationaltrade #certified #diploma #accredited #education #highereducation #exports #exporters #beyondexports


29 προβολές0 σχόλια
Σεμιναριο Εξαγωγων

"Το πρώτο Εξειδικευμένο και Πιστοποιημένο Executive Diploma σεμινάριο στις Εξαγωγές και το Διεθνές Εμπόριο"

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Το σεμινάριο για τις Εξαγωγές διεξάγεται από το IST College

IST College

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 68, Αθήνα, ταχ. κωδ. 117 42

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tel: +30 210 48 22 222

Email:

contact@beyondexports.gr

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
  • Instagram

ΛΑΕΚ

Το Beyond Exports - Executive Diploma μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24% για στελέχη που θα το παρακολουθήσουν μέσω της εταιρείας τους.

Για να μάθετε τη διαδικασία, κάντε κλικ εδώ