Πανδημία και Ελληνικές Εξαγωγές | Άνοδος 2,9% το 2020 χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία