Η οικονομία της Ρουμανίας ξεπερνά την υπόλοιπη ΕΕ εν μέσω της Πανδημίας